Kontakt

Garance Písek spol. s r.o.

Adresa:
Sedláčkova 426/7
397 01 Písek

IČ: 48201219
DIČ: CZ48201219
tel./fax: 382 219 120
e-mail: garance@wo.cz

Fyzická ostraha objektu

Ostraha je zajištěna spolehlivými pracovníky s praxí, kteří jsou důsledně proškoleni – seznámeni s předpisy, směrnicemi a s obsluhou požárních a bezpečnostních signalizačních zařízení. Ovládají pořizování zápisů a jiných administrativních úkonů, které vyplývají z povinností ostrahy objektů.

Dále ovládají zásady spojení a obsluhy tel. ústředen. Jsou proškoleni na požární ochranu a bezpečnost práce. Strážní mají slušné a profesionální vystupování a jednání, službu vykonávají ve stejnokroji, kdy je kladen důraz na jejich upravenost, čistotu stejnokroje a kompletnost výzbroje a výstroje.

Mnozí naši zaměstnanci absolvovali kurz na získání dílčí kvalifikace Strážný a splňují tak požadavky zákona č. 274/2008 Sb. o odborné způsobilosti. Absolvování tohoto kurzu prohloubilo znalosti našich strážných a ti jsou díky tomu schopni poskytovat ostrahu na velmi vysoké úrovni, jsou proškoleni na řešení krizových situací a jsou schopni pružně a správně reagovat.

Počet strážných je stanoven po dohodě s objednatelem na základě rozsahu objektu určeného ke střežení, výše chráněných hodnot a náročnosti bezpečnostních opatření.